Kapituła Funduszu Stypendialnego św. Jakuba ogłasza nabór wniosków o stypendium św. Jakuba dla uczniów szkoły podstawowej w Więcławicach i mieszkańców parafii więcławickiej z klas IV-VIII. Więcej informacji tutaj.

Termin składania wniosków o stypendium św. Jakuba mija 26 października 2019.